Miesto a dátum:
Bratislava 2013
Názov objednávateľa:
Metrostav a.s.
Realizované profesie:
Vzduchotechnika, UK
Ďalšie projekty