Miesto a dátum:
Bratislava 2012
Názov objednávateľa:
CONCO s.r.o.
Realizované profesie:
Vzduchotechnika, chladenie, vykurovanie, zdravotechnika, MaR
Ďalšie projekty