Miesto a dátum:
Liptovská Mikuláš 2014
Názov objednávateľa:
HANT BA a.s.
Realizované profesie:
Vzduchotechnika, chladenie, UK, MaR
Ďalšie projekty