Miesto a dátum:
Bratislava 2012
Názov objednávateľa:
Bratislavská teplárenská a.s.
Realizované profesie:
Rekonštrukcia rozvodov a výmenníkových staníc
Ďalšie projekty