Kariéra

 Momentálne u nás obsadzujeme nasledujúce pozície:

 

Cenár

Projektový manažér

Projektant

Servisný technik

 

 

 

Žiadosť o zamestnanie a životopis v slovenskom jazyku môžete zaslať na sekretariat@techteam.sk alebo na adresu spoločnosti: Techteam, s r.o., Tomášikova 17, 821 09 Bratislava

 

 

 

 

 

SÚHLAS SO SPRÁVOU, SPRACOVANÍM A UCHOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

V prípade, že zasielate svoje osobné údaje, je potrebné priložiť nasledovný text:

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v životopise pre firmu Techteam, s r.o., Tomášikova 17, 821 09 Bratislava za účelom sprostredkovania zamestnania.
Poskytnuté údaje budú spracované pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie. Súhlas je daný dobrovoľne a podľa zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.