Miesto a dátum:
Púchov, 2017
Názov objednávateľa:
Ingsteel, spol. s r.o.
Realizované profesie:
Vzduchotechnika
Ďalšie projekty