Miesto a dátum:
2019
Názov objednávateľa:
DSC, a.s
Realizované profesie:
vzduchotechnika, chladenie, vykurovanie
Ďalšie projekty