Miesto a dátum:
2020 – 2021
Názov objednávateľa:
HANT a.s.
Realizované profesie:
vzduchotechnika, chladenie, vykurovanie
Ďalšie projekty