Miesto a dátum:
2020 – 2021
Názov objednávateľa:
HORNEX a.s.
Realizované profesie:
vzduchotechnika, zdravotechnika, vykurovanie, ústredné kúrenie, plyn
Ďalšie projekty