Miesto a dátum:
Prešov, 2016
Názov objednávateľa:
Ingsteel, spol. s r.o.
Realizované profesie:
Vzduchotechnika, klimatizácie
Ďalšie projekty