Miesto a dátum:
2021 – 2022
Názov objednávateľa:
Ingsteel spol. s r.o.
Realizované profesie:
vzduchotechnika, ústredné kúrenie, plyn, zdravotechnika, MaR
Ďalšie projekty