Miesto a dátum:
Bratislava, 01/2017 – 01/2018
Názov objednávateľa:
HANT BA a.s.
Realizované profesie:
vzduchotechnika, vykurovanie, MaR
Ďalšie projekty