Miesto a dátum:
Bratislava, 06/2018 – 05/2019
Názov objednávateľa:
Metrostav Slovakia, a.s.
Realizované profesie:
vzduchotechnika
Ďalšie projekty