Miesto a dátum:
Bratislava 2015
Názov objednávateľa:
CONCO s.r.o.
Realizované profesie:
Vzduchotechnika, chladenie, zdravotechnika, vykurovanie
Ďalšie projekty