Miesto a dátum:
Bratislava, 2015
Názov objednávateľa:
HANT BA
Realizované profesie:
Vzduchotechnika, MaR
Ďalšie projekty