Miesto a dátum:
Bratislava, 2016
Názov objednávateľa:
HANT BA
Realizované profesie:
Vzduchotechnika, klimatizácie, MaR
Ďalšie projekty