Miesto a dátum:
Praha 2013
Názov objednávateľa:
SUBTERRA a.s.
Realizované profesie:
Vzduchotechnika
Ďalšie projekty