Miesto a dátum:
Bratislava, 2018 - 2019
Názov objednávateľa:
INGSTEEL&VCES - združenie, VHS-PS, s.r.o
Realizované profesie:
Vzduchotechnika, chladenie, vykurovanie
Ďalšie projekty