Miesto a dátum:
2021
Názov objednávateľa:
PS Brno, s r.o.
Realizované profesie:
vzduchotechnika
Ďalšie projekty