Miesto a dátum:
Praha 2015
Názov objednávateľa:
CODECO a.s.
Realizované profesie:
Vzduchotechnika, chladenie, vykurovanie, zdravotechnika - vrátane zariadovacích predmetov
Ďalšie projekty