Miesto a dátum:
Frýdek – Místek
Názov objednávateľa:
Subterra a.s.
Realizované profesie:
vzduchotechnika a klimatizácia
Ďalšie projekty