Miesto a dátum:
Opava, 2017
Názov objednávateľa:
BULY s.r.o.,
Realizované profesie:
Vzduchotechnika, klimatizácia
Ďalšie projekty