Miesto a dátum:
Bratislava, 2018
Názov objednávateľa:
RECORD TK
Realizované profesie:
Vzduchotechnika, plynoinštalácia, zdravotechnika, vykurovanie
Ďalšie projekty