Miesto a dátum:
Sázava 2013
Názov objednávateľa:
SUBTERRA a.s.
Realizované profesie:
Vzduchotechnika, chladenie, vykurovanie
Ďalšie projekty