Miesto a dátum:
2021
Názov objednávateľa:
PS BRNO, s.r.o.
Realizované profesie:
vzduchotechnika
Ďalšie projekty