Miesto a dátum:
Košice 2013
Názov objednávateľa:
Doprastav a.s.
Realizované profesie:
Vzduchotechnika, chladenie
Ďalšie projekty