Miesto a dátum:
Bratislava, 09/2019 - 02/2020
Názov objednávateľa:
CONCO Services, s.r.o.
Realizované profesie:
vzduchotechnika, MaR, vykurovanie, chladenie
Ďalšie projekty