Miesto a dátum:
2020
Názov objednávateľa:
SK-MONT-SK,s.r.o.
Realizované profesie:
Dodávka a montáž špeciálnych digestorov na vedecké účely
Ďalšie projekty