Miesto a dátum:
Bratislava 2015
Názov objednávateľa:
Váhostav a.s. a Univerzita Komenského Bratislava
Realizované profesie:
Vykurovanie, presná klimatizácia
Ďalšie projekty