Miesto a dátum:
Jihlava 2015
Názov objednávateľa:
SUBTERRA a.s.
Realizované profesie:
Vzduchotechnika
Ďalšie projekty