Miesto a dátum:
Šamorín – Čilistov 2015
Názov objednávateľa:
Združenie Ingsteel Record TK Techteam
Realizované profesie:
Chladenie, bazénová technológia
Ďalšie projekty