Miesto a dátum:
Opava, 2015
Názov objednávateľa:
BULY s.r.o,
Realizované profesie:
Vzduchotechnika, klimatizácia
Ďalšie projekty