Miesto a dátum:
Bratislava - Ružinov, 2011
Názov objednávateľa:
Ingsteel spol. s r.o.
Realizované profesie:
Vzduchotechnika, chladenie, MaR, ľadová plocha, UK
Ďalšie projekty