Miesto a dátum:
2020 – 2021
Názov objednávateľa:
IPS Třinec, a.s.
Realizované profesie:
vzduchotechnika, chladenie
Ďalšie projekty