Miesto a dátum:
Bratislava, 2017 - 2019
Názov objednávateľa:
VÁHOSTAV-SK, a.s.
Realizované profesie:
Vzduchotechnika, vykurovanie, MaR
Ďalšie projekty