Miesto a dátum:
2020 – 2021
Názov objednávateľa:
HANT BA, a.s.
Realizované profesie:
vzduchotechnika a chladenie
Ďalšie projekty