Miesto a dátum:
Bratislava, 10/2016 – 04/2019
Názov objednávateľa:
Conco Services, s.r.o.
Realizované profesie:
vzduchotechnika, vykurovanie, chladenie
Ďalšie projekty